Artiklar om hypnos, hypnoterapi och annat

Artikel om min tysta retreat i Thailand ”tio dagar i tystnad” kommer i januari numret av tidningen free sidan 42.

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=zptq5d0v&gInitPage=1

 

Hjärnan mår bra av meditation och självhypnos

http://svt.se/2.108068/1.2611072/hjarnan_mar_bra_av_meditation

 

Socialstyrelsens läkemedelsstatistik avslöjar oväntat svåra biverkningar för vanliga magmediciner.

Klicka på länken

Läkemedelsbehandling är den vanligaste medicinska åtgärden. Det är också den vanligaste orsaken till patientskador och patientsäkerhetsproblem. 

 

Antidepressiva medel inte så effektiva

Publicerad 26 februari 2008/svt

Antidepressiva läkemedel är förmodligen inte så effektiva som vetenskapliga studier ger sken av.

Det visar en granskning av 35 vetenskapliga studier som genomförts av forskare i USA och som publiceras i Plos Medicine.

Det finns små skillnader mot placebo

Enligt forskarna visar antidepressiva läkemedel av typen SSRI effekt bara på de personer som har den svåraste graden av depression, och till och med i denna grupp är skillnaden mellan placebo och läkemedel liten.

De mediciner som forskarna granskat är bland annat Fontex (i USA Prozac), Efexor och Seroxat.

Dessutom kan skillnaden ofta förklaras med att placebo fungerar sämre, snarare än med att antidepressiva fungerar bättre för dessa patienter, menar forskarna.

 

Snedvriden rapportering
Inte bara studier som tidigare har publicerats ingick i genomgången, utan samtliga användbara studier som fanns registrerade hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Som salt i såren för läkemedelsbolagen presenterades en liknande metaanalys för några veckor sedan i medicintidskriften New England Journal of Medicine.

Forskarna konstaterade där att bilden av medicinernas effekt är kraftigt snedvriden med tanke på underrapporteringen av dåliga resultat.

Vad detta kan bero på vet inte forskarna. Både de vetenskapliga tidskrifterna och läkemedelsbolagen som betalar för studierna kan vara bovar i dramat,

men resultatet blir att både läkare och patienter felinformeras.

 

Lyckopiller får många att må ännu sämre

 

Över en halv miljon svenskar använder antideppressiva läkemedel, så kallade lyckopiller.

Men mer än hälften måste byta medicin eftersom de inte fungerar tillräcligt bra eller för att biverkningarna är för svåra.

– Cipramil tog bort alla mina känslor och satte dit ett ännu större tomrum,

säger Ulf Ringdahl, som drabbades av en utmattningsdepression för fem år sedan, till TV4 Nyheterna.

Året då han åt medicinen Cipramil blev det värsta i Ulf Ringdahls liv.

– Jag blev mer och mer frånvarande och i ett skick där jag var färdig att ge upp.

 

Svåra biverkningar

Det skrivs ut allt mer antidepressiva läkemedel i Sverige. Nästan sju procent av befolkningen, drygt en halv miljon, behandlas just nu.

Men i en enkät som Socialstyrelsen gjort med drygt 1000 patienter så har hälften fått avbryta behandlingen då läkemedlet inte gett tillräcklig effekt eller för att biverkningarna varit för svåra.

Nyheterna har listat de antidepressiva läkemedel som fått flest inrapporterade biverkningar. I topp ligger Zoloft, Seroxat och Cipramil.

Kända biverkningar är illamående, sexualstörningar och känslan av vara avskärmad från omgivningen.

 

Terapi bättre

Ingrid Schmidt, utredare på Socialstyrelsen, menar att man borde satsa mer på terapi i stället för på antidepressiva medel:

– Om man började använda kunskapsbaserade samtal mer så skulle förmodligen fler må bättre och kanske slippa gå på läkemedel i 3-4 år som många gör i dag.

Publicerad den 11 november 2006 22:09

 

Publicerat 10 februari 2003 05:38

 

Hjärna registrerade tal trots koma

 

Hjärnan hos en 23-årig brittisk kvinna som legat i koma i fem månader reagerade precis som hos friska personer när kvinnan tilltalades.

De nya upptäckterna kan leda till nya sätt att undersöka svåra hjärnskador.

Fallet är unikt anser brittiska och belgiska forskare i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science, skriver Svenska Dagbladet.

Efter en svår trafikolycka befann sig kvinnan i ett bestående vegetativt tillstånd med djup medvetslöshet. Det betyder att stora delar av hjärnan är utslagen samtidigt som andra funktioner, exempelvis andning och cirkulation, finns kvar. Däremot kan personen inte röra sig och alla tecken på medvetande som tal och känslor saknas.

Spelade tennis

När forskarna undersökte kvinnans hjärna med en magnetkamera, och samtidigt uppmanade henne att tänka på att hon spelade tennis eller gick omkring hemma, aktiverades delar av hjärnan som styr talförståelsen – tydligen kunde hon höra vad som sades. Hos en frisk kontrollgrupp aktiverades samma delar av hjärnan när de gavs samma ”uppgifter”.

Patienten är medveten

Enligt forskarna visar detta att patienten kan förstå tal, och att hon är förmögen att utföra enkla uppgifter i sitt huvud.

– Vi ser detta som ett principiellt bevis. Vi har hittat ett sätt att påvisa att patienten är medveten, vilket befintliga kliniska metoder inte har lyckats med, säger Adrian Mark Owen, som leder forskningsgruppen, till brittiska BBC.

Forskarna påpekar dock att alla vegetativa patienter är olika, och att man inte kan dra några generella slutsatser utifrån denna upptäckt.

Publicerad den 8 september 2006 05:15 TT/tv4,se