För att klienten skall kunna frigöra sig från den fysiska reaktionen, dvs känslan måste den inre upplevelsen frigöras på rätt sätt. Många människor upplever och känner sig som bilden så bra visar, innestängt, därav fängelset, så full av destruktiva känslor därav det uppumpade frågetecknet och betong kulan skulle kunna beskriva en tyngd eller så som klienten upplever sin världssituation. Många har försökt med alla medvetna medel att få bort dessa känslor/upplevelser utan att lyckas.

Hypnos och hypnoterapi 2

Det är här hypnoterapin hjälper klienter att förändra sig själv, på en så djup nivå att den fysiska reaktionen blir förändrat och klienten nu kan leva ut sig på ett helt nytt sätt. Bilden symbolisera för mig att det finns alltid en utväg.

Hypnos och hypnoterapi 3