Coaching!

 

Hypnos, hypnoterapi och coaching är ett arbetssätt som fler och fler använder sig av och många har upptäckt att det ger mycket bra resultat. Vi kallar det vaken hypnos. Coaching är ett samspel mellan coachen och klienten. Syftet med coaching är att hjälpa dig att uppnå de resultat du önskar i ditt liv och utvecklas på det sätt du vill. Coachens roll är att hjälpa dig att fokusera på det som är väsentligt för dig och organisera dina erfarenheter så att du kan komma på de lösningar som passar just dig i din situation. Coachen hjälper dig till framgång både i ditt personliga och professionella liv.


”Gör du det du alltid har gjort får du det du alltid fått.”

– Coaching fokuserar på det du vill ha, ditt mål och hur du ska nå det.
– Coaching utmanar begränsande övertygelser och förstärker positiva genom att ge uppgifter som i sin tur ger feedback.
– Coaching uppmuntrar dig att lära känna dina egna värderingar och leva efter dem för att nå dina mål.
– Coaching hjälper dig att få tillgång till dina resurser.
– Coaching motiverar dig till att göra ditt bästa
– Coaching hjälper dig att handla, agera mot dina mål, hjälper dig att lägga en strategi som gör målet synligt

”Vi har alltid två val att leva livet på, det ena är att låta livet styra oss, det andra är att vi tar kontrollen över vårt liv och blir kapten på vår egen skuta”