Hypnos vad är det?

Ordet hypnos är ett ganska laddat ord och en del människor blir skrämda av ordet för att man har en uppfattning om att hypnos är något annat än vad det verkligen är. På 1900 talet fram tills ungefär 1990 var det i stort sett endast män som som utövade hypnos, åtminstone har jag aldrig hört om kvinnor som hyp- notiserade innan dess. Gamla bilder avslöjar att man höll kvar mystiken för gemene man genom publicera bilder på affischer, böcker med mera. Dessa bilder innehöll i stort sett alltid en manlig hypnotisör. I de flesta fall poserade de från fågelperspektiv, ned mot en kvinnlig klient, vilket i sig ger bilden av mani- pulation och makt. Sedan har medier som film, tv, radio med mera gjort sitt bästa för att ge hypnos en mystisk klang. Exempelvis filmsekvenser med inslag av hypnos som för det mesta hade en negativ klang Hypnosöver sig, så det är ju inte konstigt att människor har fått en felaktig bild av hypnos.

Hypnos – ett kraftfullt stadie!

Över tid har det gjorts många försök att definiera ett hypnotiskt tillstånd utan att man egentligen har lyckats, kanske för att man gärna vill att det skall vara något annat än det i verkligheten är. Faktum är att ingen riktigt vet vad hypnos är och det finns lika många förklaringar på det som stjärnor på himmelen. Eller jo, man vet egentligen vad det är men vill inte se dess enkelhet. Hypnos kopplat till en terapiform är i sig heller inget nytt, det har funnits och finns i många olika former. Kärt barn har många namn och du kommer att upptäcka att alla har sitt tillvägagångssätt därute. En del terapeuter är utbil- dade enligt den lite äldre skolan, det vill säga fysisk avslappning och förslagsbaserad terapi (suggestionsterapi). En del utbildningar blandar in andra terapi- former i det hypnotiska stadiet, exempelvis NLP (neuro linguistic programmation). Enligt min mening är det ena inte mer rätt än det andra om det görs på ett kompetent klientorienterat sätt.

Det finns många som försökt att beskriva och dokumentera ett hypnotiskt tillstånd. The American Society of Clinical Hypnosis beskriver hypnos som ett tillstånd av inre försjunkenhet, koncentration och fokuserad uppmärksamhet. Hypnos är en process i vilken en professionell person inom hälsovården eller en forskare föreslår att försökspersonen upp- lever förändringar avseende känsloförnimmelser, uppfattningar, tankar och beteende, det vill säga ett förändrat medvetandetillstånd.

Det är i min värld det kraftfullaste stadiet för att åstadkomma och skapa varaktiga förändringar! 

Boka en session i hypnosterapi!