Vad är hypnosterapi?

Hypnos och hypnoterapiHypnoterapi kan enkelt beskrivas som terapi som bedrivs i ett hypnotiskt tillstånd. Inom denna terapiform har vi en filosofi som utgår från tre separata delar av våra  sinnen, dvs det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna sinnet. I min filosofi fungerar dessa sinnen mer eller mindre var för sig och lever sitt eget liv eget liv så att säga. Många som jag möter genom min praktik tror att det medvetna sinnet är det som och som är vårt starkaste sinne. Om så hade varit fallet så hade vi lätt på ett medvetet stadie kunnat göra alla förändringar . Om vi börjar med det medvetna sinnet så är detta som sagt vårt korttidsminne, det är väldigt långsamt och hantera maximalt 5% av vår dagliga aktivitet. Vi som människor tror att vi utnyttjar det till max men så är inte fallet, endast maximalt 5%. Det intressanta är, att vi på ett medvetet plan tror att vi har full kontroll över oss själva. Men vårt medvetna sinne är faktiskt vårt svagaste sinne, det överbelastas enkelt, kommer alltid för sent  glömmer snabbt. Läste en gång en artikel om att vi som människor kvarhåller på ett medvetet plan max 1% av våra dagliga upplevelser och under hela vår livstid. Det är bara att försöka minnas händelser i det förflutna så förstår vi snabbt att väldigt mycket ligger förträngt där.

Vi kan se vårt medvetna sinne som toppen av ett isberg. Som vi vet så finns det otroligt mycket mer under ytan. Att vi inte kan se det innebär ju inte, att det inte finns. Det som ligger under ytan är ditt undermedvetna och ditt omedvetna sinne. Ditt undermedvetna jobbar dygnet runt veckans alla dagar, agerar och reagerar på allt det känner igen. Ditt undermedvetna sinne kan inte skilja på rätt och fel utan utför endast en arbetsorder. Det intressanta med det undermedvetna är att det är som en gigantiskt emotionell databank. Allt som vi lärt oss innehåller emotionell energi, hur menar jag då? Ju om jag dig titta upp mot himlen och fråga vilken färg som himlen har så skulle du sannolikt och med blixtens hastighet svara blå. Om jag följer upp min fråga med ”hur vet du det?” så kulle du förmodligen svara att du lärt dig det i det förflutna. Det är sant att vi lärt oss det i det förflutna, men hur? Där skulle de flesta svara ungefär så här ” ja du det är en bra fråga”. Ett barn lär sig instinktivt genom att experimentera, känner och lever sig i det som ligger framför dem på gott och ont. En målarbok har nog de flesta haft som barn, vi målade kanske himlen grön först då vi inte hade någon referensram. Våra kära föräldrar kom in med rättelse och berättade för oss att himlen skall vara blå och vi kopplade en emotionell energi till färgen blå. Med lite repetition lägg färg in i det undermedvetna sinnet och allt sker nu med automatik.

Som du säker förstår så här långt så ligger det mesta av vad som är till vår för såsom till vår nackdel på ett undermedvetet plan. Det undermedvetna är blixtsnabbt till skillnad för vårt medvetna sinne, enligt Bruce Lipton är det 1.000.000 gångar starkare än det medvetna sinne och tar mer än 1.000 mer än det medvetna sinnet gör. Exempelvis om det kliar i nacken så kliar vi med automatik för att det är inlärt, samma sak när vi går i trappor så funderar vi inte på hur högt vi skall lyfta våra ben. Detta är på gott och ont för vi har emotionell energi kopplat till beteende, vanor mm och som inte är önskvärda, men kom ihåg vårt undermedvetna gör endast det som det tror är rätt. Så vi kan säga att vi innehåller en massa förträngda emotionella kopplingar där, kan omedvetet triggas igång när det undermedvetna tror det skall ingripa.

Tänk på allt vi möter dagligen, som kan trigga igång förträngda emotionella kopplingar bra som dåliga, dessa har en tendens att förstärkas ju mer en emotionell koppling upprepas. Har du inte någon gång upplevt, att du helt plötsligt utan någon medveten anledning känt dig glad, allt har känts bra, eller kanske har du tvärtom fått en känsla av olust? Dessa känslor har triggats av något som ligger inom dig. I de flesta fall försöker vi på ett medvetet plan hitta en rationell förklaring, för att kunna hantera en emotionell reaktion.Det undermedvetna sinnet utgör minst 95% av vår dagliga aktivitet, vårt långtidsminne det är som sagt ett jätte snabbt sinne och 1.000.000 gångar starkare än det medvetna sinnet. I denna terapiform arbetar vi med både det medvetna som den undermedvetna del hos klienten. I förhållande till det medvetna och som sagt innan så står vårt undermedvetna dagligen för minst 1000 gånger så många beslut. Det mesta av det vi lär oss på vår livsresa lagras i det undermedvetna, där ligger till 99%  förträngt. Hypnoterai som terapiform är förmodligen den mest effektiva då den fokuserar på att blottlägga bortträngningar av emotionell karaktär. När emotionella låsningar frigörs kan vi faktiskt inte reagera på samma sätt som tidigare just för att reaktionen inte längre innehåller någon emotionell energi.

Avslutningvis så finns det alltid en orsak till det som verkar inom oss, så somt vi känner oss, hur vi  agerar och reagerar på ett visst sätt. Denna orsak kan genom hypnoterapi upptäckas och därmed åstadkomma en positiv utveckling mot ett värdefullare liv. Områden som exempelvis rökning, viktminskning, depression, självkänsla, ångest är bara en del av det som med framgång kan avhjälpas med hypnoterapi.

”Det medvetna sinnet är maximalt 5% av din dagliga aktivitet, 95% är undermedvetet och en miljon gångar starkare”

Bruce Lipton PhD