Dynamisk Emotionell Terapi

Detta är en väldig kraftfull form av terapi och som tar vår anknytning till en ännu djupare nivå. Som jag ser det så föds vi med en hel del instinktiv och omedveten information. För att komma åt extern och omedveten information behöver vi ta terapiformen till en ännu djupare nivå. Detta terapiförlopp har sitt fokus på den koppling och information som kan finnas mellan våra föräldrar och oss.

Formen är en terapeutisk metod som är utvecklat av mig och mitt arbete med tusentals klienter. Metoden är individuell och integrerar principer från flera erkända hypnoterapeutiska metoder, allt för att komma till rätta med klientens problematik. Det är en holistisk metod som tar hänsyn till både det kognitiva såsom det emotionella och använder sig av hypnoterapeutiska verktyg för att skapa förändring. Metoden använder sig av det hypnotiska stadiet för att nå det undermedvetna såsom det omedvetna sinnet. Och där utforska emotionella mönster, beteenden, minnen och reaktioner som kan ligga till grund för den problematik en individ upplever i sitt nuvarande liv.

Som hypnotisör använder jag mig som sagt av egna hypnotiska tekniker som jag utvecklat i snart 25 år. Med dessa kan jag skapa de bästa förutsättningarna för mina klienter att kunna utforska och förändra underliggande emotionella kopplingar på ett djupare plan. Dynamisk emotionell terapi strävar efter att förstå hur tidigare erfarenheter och eliminera destruktiva kopplingar. Speciellt emotionella upplevelser från förflutna, men med starkt fokus på anknytningens olika konsekvenser. Eliminera det som ligger till grund för det som påverkar individens nuvarande känslor, beteenden etc. Genom att blottlägga, identifiera och bearbeta dessa underliggande emotionella mönster och reaktioner, syftar terapin till att bygga upp ett tryggt och balanserat grundfundament att vila på inför livets kommande utmaningar. Genom ökad medvetenhet och förståelse för sina egna känslor kan klienten börja skapa mer gynnsamma och hälsosamma sätt att hantera sina emotionella reaktioner och relationer.

För mer information omkring Dynamisk Emotionell Terapi, klicka på knappen under för att läsa om effekterna omkring denna terapiform