Regression till tidigare liv! 

Kan händelser från ett eller flera tidigare liv påverka vårt nuvarande? Där finns en hel del dokumentation på detta området och som indikerar att där finns någonting före och efter.

” Livet skall levas framlänges men förstås baklänges.” 

I regression går man bakåt i tid för att uppleva en tidigare existens, för att detta skall bli möjligt så behöver klientens mottaglighet öppnas upp. När väl mottagligheten finns där startar blottläggningsprocessen. Under flera år har jag utarbetat en metod för att underlätta detta mottaglighets förlopp och med ett blottläggningsverktyg som är väldigt kraftfullt. Dessa förlopp spelar jag inte till klienten så att hen kan efterforska denna upplevelse i efterhand. För att få ytterligare bekräftelse har flera klienter besökt platser för den oftast mycket starka regressionsupplevelsen. I en tidigare existens kan ibland den upplevelsen frigöra problematik av någon form av nuvarande symptom. 

De flesta av världens religioner förkunnar själens återfödelse i någon form bl.a hinduismen och buddhismen. De undersökningar som gjorts tyder på att ca 30 % vuxna svenskar tror på reinkarnation. Under de senaste 50 åren har tusentals ”fall” undersökts. Många har bekräftats vara historiskt äkta . Dessa fakta har ej återspeglats i vare sig press eller övriga massmedia. Att tala om begrepp rörande själ och ande, har ju i Sverige länge varit så gott som tabu. Den ledande auktoriteten inom de vetenskapliga studierna av reinkarnation är Ian Stevensson, som dokumenterat många fall. Framför allt har Ian intresserat sig för barns berättelser, därför att de är ofärgade av det etablerade samhället. Du kan hitta lite mer information och inspiration inom detta ämne, klicka här!

 

 

 

Metafysisk terapi - tidigare liv