Snabbare återhämtning med hypnos

Klicka på denna länk för att öppna i ett nytt fönster

http://svt.se/2.108068/1.2452192/hypnos_under_operation_istallet_for_narkos

Share
Publicerad 13 juni 2011 – 11:03
Uppdaterad 14 juni 2011 – 13:19

Att bli opererad under hypnos låter kanske inte som en modern behandlingsmetod, men nu visar flera studier att hypnos kan kombineras med lokalbedövning vilket minskar behovet av narkos under operationer.

I två olika studier har forskare jämfört patienter som genomgått olika operationer och som fått antingen narkos eller bara lokalbedövning kombinerat med hypnos. I den ena gruppen opererades totalt 78 kvinnor för bröstcancer. 18 av kvinnorna fick hypnos och lokalbedövning istället för att bli nedsövda med narkos.

I den andra gruppen opererades sköldkörteln bort hos 55 patienter varav hälften med hjälp av hypnos och lokalbedövning.

Snabbare återhämtning
För båda grupperna blev resultatet att själva operationen tog något längre tid för de som blivit hypnotiserade jämfört med de som sövts ned. Men hypnosen minskade kraftigt behovet av andra bedövningsmedel och efter operationen återhämtade sig dessa patienter betydligt snabbare.

– Förutom att minska behovet av bedövningsmedel samt förkorta sjukhusvistelsen, så är det fördelaktigt att slippa narkos för bröstcanceroperationer eftersom vi vet att lokalbedövning blockerar kroppens stressreaktion efter ett kirurgiskt ingrepp och därigenom minskar risken att metastaser sprids efter operationen, säger professor Fabienne Roelants vid Cliniques Universitaries St Luc i Belgium som gjort studien.

Hur hypnos fungerar vet ingen
Att hypnos fungerar som smärtlindring har visats i en mängd studier. Hjärnans svar på hypnos har granskats bland annat med hjälp av magnetröntgen (MRI) där hjärnans aktivitet registrerats under hypnosen. Men exakt hur hypnos fungerar är fortfarande omdebatterat. En del forskare menar att hypnosen stoppar viss information från att nå delar i hjärnan som registrerar smärta. Andra tror att hypnosen har effekt genom att stimulera förmågan till smärtlindring.

– Det är fortfarande omdebatterat hur hypnosen fungerar, men ATT den fungerar är helt klartlagt, säger professor Roelants. På vårt sjukhus genomförs nu en tredjedel av alla operationer där sköldkörteln avlägsnas, och en fjärdedel av alla bröstcanceroperationer med hjälp av hypnos och lokalbedövning.